Zakelijk

Hulp van een gespecialiseerde advocaat bij familiekwesties

gespecialiseerde advocaat

Als je problemen hebt in je privé-situatie kun je in aanraking komen met het familierecht. Dit rechtsgebied staat ook bekend als personen- en familierecht en is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, geschillen over het ouderschapsplan en het erkennen van een kind, vallen onder dit rechtsgebied, net zoals de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, de verbreking van een samenleving en echtscheiding. Bij een advocaat die is gespecialiseerd in personen- en familierecht, ben je aan het juiste adres voor juridische hulp rondom een van deze situaties. Die kan je ook helpen met uithuisplaatsingen, toezichtsvormen en kinder- of partneralimentatie. Als je van doen hebt met een of meerdere van deze kwesties, is het verstandig om je te laten bijstaan door een advocaat familierecht.

Familiebetrekkingen

Personen- en familierecht richt zich op allerlei vormen van familiebetrekkingen, zoals huwelijk- en echtscheiding, bescherming van personen en geboorte. In het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zijn de belangrijkste regels met betrekking tot het familierecht opgenomen. Ook in Nederland zijn die van grote invloed. Bepaalde wetgeving is in de loop der jaren aan veranderingen onderhevig. Bijvoorbeeld de regelingen rond het gezinsleven wijzigen wel eens. Zo werd in 1998 het gezamenlijk gezag van ouders over hun kind als uitgangspunt ingevoerd. Het verplicht ouderschapsplan dat gelijkwaardig ouderschap als wettelijk uitgangspunt stelt, is een ander voorbeeld van een wijziging. In 2009 is deze regeling aangepast. Ook de afschaffing van de algehele gemeenschap van goederen in 2018 spreekt tot de verbeelding. In dat jaar kwam de beperkte gemeenschap van goederen daarvoor in de plaats.

De juiste ondersteuning

Een familierecht advocaat is volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van familierecht. Daardoor kan die je op de juiste manier ondersteunen bij vervelende omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer jij en je partner hebben besloten om te gaan scheiden. Er moet in dat geval een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend door een advocaat. Het is noodzakelijk om een ouderschapsplan op te stellen als er kinderen bij de scheiding zijn betrokken. In dit plan wordt onder andere de zorgregeling voor het kind of de kinderen vastgelegd.

Afwikkeling van een nalatenschap

Bijstand van een gespecialiseerde advocaat kan tevens helpen om escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen, als de boedel en bezittingen verdeeld moeten worden bij het overlijden van een dierbare. Dan krijg je te maken met het onderdeel van van het burgerlijk recht dat erfrecht heet. Vroeger was het erfrecht voorbehouden aan notarissen, maar tegenwoordig is een erfrechtadvocaat onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap als er conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld als een ouder heeft besloten om in het testament te bepalen dat een of meerdere kinderen (gedeeltelijk) worden onterfd. In Nederland worden kinderen van een ouder die komt te overlijden goed beschermd. Daarom hoeft het niet te betekenen dat het onterfde kind helemaal niets krijgt. De vrijheid van ouders om de inhoud van hun testament zelf te bepalen (testeervrijheid) wordt beperkt door de legitieme portie.

Vraag jij je af wanneer je aanspraak maakt op de legitieme portie, hoe hoog die is en hoe die wordt berekend? Een erfrechtadvocaat geeft je antwoord op deze en andere vragen en kan de juiste berekening voor je maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *