Gezondheidwonen

Veilig water drinken

Veilig water drinken

Niemand wil een legionellabesmetting in zijn drinkwaterinstallatie van zijn pand of woning. Een legionellabesmetting in uw drinkwaterinstallatie kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de gebruiker. Legionella eist elk jaar vele slachtoffers en kan worden voorkomen door regelmatig uw tappunten te laten controleren. Voor de zogeheten prioritaire instellingen geldt dat er conform wetgeving tweemaal per jaar een legionella monstername plaats moet vinden. Onder prioritaire instellingen verstaan we ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, campings, jachthavens en andere instellingen waar mensen een groot risico lopen om besmet te raken met Legionellose (veteranenziekte).

Legionellabacterie

De legionellabacterie is altijd in waterinstallaties aanwezig. Deze kan zich op verschillende plekken in uw waterinstallatie nestelen. Bij de juiste omstandigheden vermenigvuldigt de legionellabacterie zich exponentieel en zorgt het voor een gevaarlijk hoge concentratie van bacteriën in uw drinkwater.

De bacterie vermenigvuldigt zich sneller bij een temperatuur tussen de 25 en 50 graden Celsius, maar kan niet overleven bij temperaturen boven de 60 graden Celsius. In drink- en proceswater installaties die lange tijd stilstaan kan de legionellabacterie in korte tijd resulteren in een levensgevaarlijke situatie.

Gebruikers van uw waterinstallaties kunnen te maken krijgen met gezondheidsproblemen. Bekende gevolgen van een legionella besmetting zijn ademhalingsproblemen en een infectie aan de longen. De legionellabacterie kan uitsluitend leiden tot gezondheidsproblemen als het met waternevel in de longen terecht komt. Gasten en bezoekers van uw pand ademen deze waternevel onder andere in wanneer zij gebruik maken van doucheruimtes.

De legionellabacterie moet direct worden bestreden. Zo gaat u verdere verspreiding in de waterinstallaties tegen. Omdat de legionellabacterie zich op meerdere plekken in de waterleiding kan nestelen, wordt eerst een zorgvuldige inspectie in uw gehele leidingsysteem uitgevoerd. er wordt onderzocht hoe de concentratie bacteriën in uw installaties kan worden beperkt naar een ongevaarlijk niveau.

Hoe wordt een Legionella Monster genomen?

Een bedrijf stuurt gekwalificeerde medewerkers naar u op locatie om de Legionella Monstername uit te voeren. Tijdens het proces van de monstername dient de medewerker zich aan strikte regels te houden, zodat omgevingsfactoren geen invloed kunnen hebben op de uitslag van de analyse. Vervolgens worden de gevulde Legionella Potten vervoerd in speciale gecertificeerde koelboxen, zodat een zuiver meetresultaat gegarandeerd wordt.

Zodra de monsters bij het geaccrediteerde laboratorium aankomen treedt het proces van het laboratorium in werking, waarbij de Legionellamonsters zo spoedig mogelijk worden ingezet, in hiervoor bestemde stoven. Zodra de Legionella Platen uit de stoof mogen worden gehaald zal er een telling plaatsvinden door een analist, welke vervolgens het analysecertificaat klaar maakt voor verzending. Indien hier normoverschrijdingen in worden waargenomen, wordt u direct door het bedrijf geïnformeerd en voorzien van advies om deze normoverschrijding zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Legionellabesmetting, wat nu?

Heeft u last van een legionella besmetting in uw waterinstallatie? Of is de installatie besmet met een ander organisme? Geen nood. De leidingen moeten gedesinfecteerd en gereinigd worden.

Waterleidingen desinfecteren – hoe werkt dat?

Legionellabacteriën zijn niet bestand tegen temperaturen boven de 60oC. De meest voorkomende manier om geïnfecteerde waterinstallaties van hun ongenode gasten te ontdoen is het doorspoelen van de waterinstallatie met heet water: thermische desinfectie. Dit is dé manier om een legionella besmetting te behandelen.

Legionella besmetting oplossen met een thermische desinfectie

Het (onderbroken) leidingsysteem wordt vanaf het vulpunt aan het begin van de leiding langzaam gevuld met heet water. Alle tappunten worden vervolgens gedurende 20 minuten met heet water van minimaal 60oC thermisch gedesinfecteerd. Een milieuvriendelijke én doeltreffende behandeling van de legionella besmetting! Daarna wordt elk tappunt nagespoeld met leidingwater en wordt er gecontroleerd of er geen heet water meer aanwezig is.
Wanneer thermische desinfectie niet het gewenste resultaat oplevert met betrekking tot de legionella besmetting, is chemische desinfectie noodzakelijk.

Legionella besmetting oplossen met een chemische desinfectie

Chemische desinfectie heeft wat meer voeten in de aarde. Daarvoor is het noodzakelijk dat uw installatie wordt afgekoppeld van het openbare net, waarna het leidingsysteem langzaam gevuld wordt met een chemisch desinfectiemiddel. Na het vullen wordt op ieder tappunt gemeten of de juiste concentratie van het desinfectiemiddel aanwezig is. Bij ieder tappunt wordt een waarschuwingskaart geplaatst.
Als het hele leidingsysteem is gevuld met desinfectiemiddel moet dit minimaal 4 uur inwerken. Daarna worden de leidingsystemen grondig gespoeld met schoon leidingwater en vindt controle van de tappunten plaats. Er mag immers absoluut geen desinfectiemiddel meer aanwezig zijn! Hierna wordt het leidingsysteem weer aangesloten op het openbare net en is alles weer veilig voor gebruik. De legionella besmetting is opgelost!

Wilt u een legionella besmetting voorblijven? Zorg dan voor een legionella beheersplan. Dit is immers waar legionellapreventie mee begint en legionella monsternames alleen nog ter controle worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *